Ricki Rescue ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2019
 • CVR 40318526

Virksomheden Ricki Rescue ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 4. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.476 DKK, mens den i 2020 var på -6.931 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 149.913 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

150’ DKK

> +999%

Egenkapital

247’ DKK

+155%

Omsætning

-

Resultat før skat

150’ DKK

> +999%

Årets resultat

2021149.913 DKK
2020-5.519 DKK
2019-122.191 DKK

Likviditetsgrad

76 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

+58%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

341’ DKK

+89%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

72’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  159’
  159’
  150’
  -
  150’
  -
  150’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  269’
  -
  -
  269’
  269’
  -
  -
  -
  -
  72’
  72’
  341’
  50’
  -20’
  -
  -
  247’
  -
  247’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  -
  95’
  341’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ricki Rescue ApS 04.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hindbærhegnet 4 · DK-8700 Horsens 04.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-04 04.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 04.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Ricki Toft Kristiansen 04.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ricki Toft Kristiansen 04.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ricki Rescue ApS

Hindbærhegnet 4
8700 Horsens

CVR

40318526

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2019

P-nummer

1024474999

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-