LokaTrack ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2019
 • CVR 40193413

Virksomheden LokaTrack ApS befinder sig i branchen "Anden telekommunikation" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 22. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 20.166 DKK, mens den i 2021 var på 41.322 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.603 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

-54%

Egenkapital

147’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

19’ DKK

-53%

Årets resultat

202214.603 DKK
202131.414 DKK
202024.255 DKK
2019136.260 DKK

Likviditetsgrad

1.805 %

-2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

155’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

20’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

155’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -4’
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  154’
  155’
  155’
  40’
  87’
  20’
  -
  147’
  -
  147’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LokaTrack ApS 30.08.2020
LokaTrack IVS 22.01.2019 29.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gøgevej 28 · DK-2680 Solrød Strand 22.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
619000 Anden telekommunikation 22.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-30 30.08.2020
2019-01-22 22.01.2019 29.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.08.2020
80 DKK 22.01.2019 29.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af2 direktører eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening 22.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nordal Petersen 22.01.2019
Sarah Renée Ruepp 22.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Nordal Petersen 22.01.2019
Sarah Renée Ruepp 22.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LokaTrack ApS

Gøgevej 28
2680 Solrød Strand

CVR

40193413

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2019

P-nummer

1024331896

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

619000
Anden telekommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

26825644

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve teknologiudvikling, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af2 direktører eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller