MM Tech Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2018
 • CVR 40107916

Virksomheden MM Tech Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 19. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.560 DKK, mens den i 2022 var på 1.022 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.510 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

< -999%

Egenkapital

69’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-9.510 DKK
20221.003 DKK
20219.427 DKK
20205.652 DKK
201961.880 DKK

Likviditetsgrad

294 %

+67%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

74’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  59’
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  74’
  40’
  -30’
  -
  -
  69’
  -
  69’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  0
  5’
  74’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MM Tech Holding ApS 30.08.2020
MM Tech Holding IVS 19.12.2018 29.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Elmevænget 32 · DK-2880 Bagsværd 19.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 19.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-30 30.08.2020
2018-12-19 19.12.2018 29.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.08.2020
100 DKK 19.12.2018 29.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 19.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nordal Petersen 19.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Nordal Petersen 19.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MM Tech Holding ApS

Elmevænget 32
2880 Bagsværd

CVR

40107916

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2018

P-nummer

1024232154

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mmtechholding@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje og drive andre virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-