TJ Ejendomme 2018 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2018
 • CVR 40108645

Virksomheden TJ Ejendomme 2018 ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 19. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -814 DKK, mens den i 2021 var på -47.661 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.058 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

+80%

Egenkapital

-65’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

-21’ DKK

+85%

Årets resultat

2022-21.058 DKK
2021-107.778 DKK
2020-43.139 DKK
2019-43.469 DKK

Likviditetsgrad

93 %

-7%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+65%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-8 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

820’ DKK

-95%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+98%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

820’ DKK

-95%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -20’
  -
  -20’
  -21’
  -
  -21’
  -
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  790’
  820’
  820’
  40’
  -105’
  -
  -
  -65’
  -
  -65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  865’
  -
  -
  -
  15’
  -
  886’
  820’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TJ Ejendomme 2018 ApS 04.03.2020
TJ Ejendomme 2018 IVS 19.12.2018 03.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Engholm Parkvej 8 · DK-3450 Allerød 12.03.2021
Kollemosevej 2A · DK-2840 Holte 19.12.2018 11.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 19.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-04 04.03.2020
2018-12-19 19.12.2018 03.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.03.2020
1 DKK 19.12.2018 03.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 19.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Toke Jansen 19.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Toke Jansen 19.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TJ Ejendomme 2018 ApS

Engholm Parkvej 8
3450 Allerød

CVR

40108645

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2018

P-nummer

1024232677

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje, udvikle, opføre, udleje, finansiere og administrere fast ejendom samt i forbindelse hermed bestående aktiviteter efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-