TJH RESEARCH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2011
 • CVR 33591918

Virksomheden TJH RESEARCH ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 5. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -76.936 DKK, mens den i 2022 var på -103.528 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.639.217 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.639’ DKK

+300%

Egenkapital

45.333’ DKK

+6%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

3.027’ DKK

+327%

Årets resultat

20232.639.217 DKK
2022-1.317.460 DKK
20211.505.629 DKK
2020-213.123 DKK
20191.183.654 DKK
201840.189.633 DKK
20171.802.885 DKK
2016-6.301 DKK
2015-4.951 DKK
2014-7.625 DKK
2013-7.502 DKK
2012-

Likviditetsgrad

17.752 %

-65%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

45.589’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-77’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45.589’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -77’
  -
  -
  -
  -77’
  3.119’
  -14’
  -
  3.104’
  3.027’
  -
  3.027’
  -388’
  2.639’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  780’
  -
  17.576’
  45.589’
  45.589’
  80’
  45.253’
  -
  -
  45.333’
  -
  45.333’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  257’
  45.589’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TJH RESEARCH ApS 05.04.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Engholm Parkvej 8 · DK-3450 Allerød 12.03.2021
Kollemosevej 2A · DK-2840 Holte 05.04.2011 11.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 05.04.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-01 01.03.2016
2011-04-05 05.04.2011 29.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 05.04.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 05.04.2011

Direktører

Navn Fra Til
Toke Jansen 05.04.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Toke Jansen 05.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TJH RESEARCH ApS

Engholm Parkvej 8
3450 Allerød

CVR

33591918

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2011

P-nummer

1016778377

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-