Havneøen E + G A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 8. okt. 2018
 • CVR 39932539

Virksomheden Havneøen E + G A/S befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 8. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 20.559.564 DKK, mens den i 2020 var på 1.057.022 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.120.264 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jonas Anders Olesen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15.120’ DKK

+273%

Egenkapital

26.596’ DKK

+132%

Omsætning

-

Resultat før skat

19.380’ DKK

+273%

Årets resultat

202115.120.264 DKK
2020-8.717.311 DKK
2019-1.016.720 DKK

Likviditetsgrad

1.453 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

72 %

+829%
God

Soliditetsgrad

93 %

+691%
God

Overskudsgrad

-

Balance

28.561’ DKK

-71%

Bruttofortjeneste

20.560’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

1.965’ DKK

-98%

Tilgodehavende

28.561’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  20.560’
  -
  -
  -
  20.560’
  16’
  -
  -
  16’
  19.380’
  -
  19.380’
  -4.259’
  15.120’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  99’
  28.462’
  28.561’
  28.561’
  2.000’
  24.596’
  -
  -
  26.596’
  -
  26.596’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  1.965’
  28.561’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Havneøen E + G A/S 08.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Finsensvej 3 · DK-7430 Ikast 22.09.2020
Havneøen 1 · DK-7100 Vejle 08.10.2018 21.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 08.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-08 08.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.000.000 DKK 08.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. 08.10.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Flemming Hoff Jakobsen 01.02.2021
Helle Freundlich Andersen 27.11.2018 01.02.2021
Martin Deppe Mørup 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Hoff Jakobsen 01.02.2021
Helle Freundlich Andersen 27.11.2018 01.02.2021
Søren Lindgaard 08.10.2018 27.11.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
NRE REAL ESTATE DENMARK A/S 16.04.2020
NRE DENMARK A/S 08.10.2018 16.04.2020
KIRK PROPERTY A/S 08.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Anders Olesen 08.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Havneøen E + G A/S

Finsensvej 3
7430 Ikast

CVR

39932539

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

8. oktober 2018

P-nummer

1024032252

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling samt projektsalg af fast ejendom samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Registeret kapital

2.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej