KongDiamant ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2018
 • CVR 39919273

Virksomheden KongDiamant ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 1. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 676.400 DKK, mens den i 2020 var på -89.058 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 520.504 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Christian Kongstad Mortensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

521’ DKK

+524%

Egenkapital

231’ DKK

+180%

Omsætning

-

Resultat før skat

671’ DKK

+529%

Årets resultat

2021520.504 DKK
2020-122.618 DKK
2019-266.502 DKK

Likviditetsgrad

138 %

+621%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

80 %

+367%
God

Soliditetsgrad

27 %

+141%
God

Overskudsgrad

-

Balance

847’ DKK

+96%

Bruttofortjeneste

676’ DKK

+860%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

847’ DKK

+516%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  676’
  -
  -
  -
  676’
  -
  -6’
  -
  -6’
  671’
  -
  671’
  -150’
  521’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  840’
  847’
  847’
  100’
  131’
  -
  -
  231’
  -
  231’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  12’
  0
  616’
  847’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KongDiamant ApS 01.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hyldegårds Tværvej 41 · DK-2920 Charlottenlund 25.01.2022
Hyldegårds Tværvej 41 · DK-2920 Charlottenlund 01.10.2018 24.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 01.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-01 01.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 01.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 01.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Christian Kongstad Mortensen 01.10.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Christian Kongstad Mortensen ApS 01.10.2018
Thomas Diamant ApS 01.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Diamant 01.10.2018
Christian Kongstad Mortensen 01.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KongDiamant ApS

Hyldegårds Tværvej 41
2920 Charlottenlund

CVR

39919273

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2018

P-nummer

1024018292

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

563000
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller