Christian Kongstad Mortensen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2018
 • CVR 39918676

Virksomheden Christian Kongstad Mortensen ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 1. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.727 DKK, mens den i 2022 var på -7.719 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -32.975 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33’ DKK

+58%

Egenkapital

-12’ DKK

-155%

Omsætning

-

Resultat før skat

-33’ DKK

+58%

Årets resultat

2023-32.975 DKK
2022-78.602 DKK
2021110.504 DKK
2020-5.625 DKK
2019-55.000 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+684%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-36 %

-109%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-62 %

-232%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

19’ DKK

-58%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

+913%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  -
  0
  -33’
  -
  -33’
  -
  -33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  19’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  19’
  50’
  -62’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  30’
  19’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Christian Kongstad Mortensen ApS 01.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Dyrehavevej 9 · DK-2930 Klampenborg 01.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-01 01.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 01.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Christian Kongstad Mortensen 01.10.2018
Christian Skotte Kongstad 01.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Skotte Kongstad 01.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Christian Kongstad Mortensen ApS

Dyrehavevej 9
2930 Klampenborg

CVR

39918676

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2018

P-nummer

1024016958

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden efter direktionen skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja