LZ Holding Odense ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2018
 • CVR 39900572

Virksomheden LZ Holding Odense ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 28. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.635 DKK, mens den i 2021 var på -3.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 189.905 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

190’ DKK

-70%

Egenkapital

1.318’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

189’ DKK

-70%

Årets resultat

2022189.905 DKK
2021622.783 DKK
2020379.499 DKK
2019209.308 DKK
2018308.510 DKK

Likviditetsgrad

147 %

-7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.950’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-45%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

931’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  1’
  -4’
  185’
  181’
  189’
  -
  189’
  -
  190’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  966’
  -
  -
  1.019’
  1.019’
  -
  -
  616’
  -
  69’
  931’
  1.950’
  40’
  259’
  118’
  -
  1.318’
  -
  1.318’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  382’
  632’
  1.950’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LZ Holding Odense ApS 08.11.2019
LZ Holding Odense IVS 28.09.2018 07.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hjallesevej 67 · DK-5230 Odense M 22.06.2019
Hjallesevej 67 · DK-5230 Odense M 28.09.2018 21.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-08 08.11.2019
2018-09-28 28.09.2018 07.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.11.2019
1 DKK 28.09.2018 07.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 28.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Loay Zeraiq 28.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Loay Zeraiq 28.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LZ Holding Odense ApS

Hjallesevej 67
5230 Odense M

CVR

39900572

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2018

P-nummer

1023997149

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at kapitalandele samt anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller