REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 10. jun. 2015
 • CVR 36923318

Virksomheden REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 10. juni 2015 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 13.023.469 DKK, mens den i 2021 var på 12.570.810 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.123.941 DKK.

Medarbejderstaben består af 16 personer, hvor direktionen bl.a. består af Leif Åhl Petersen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Kenneth Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.124’ DKK

+32%

Egenkapital

3.699’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.730’ DKK

+32%

Årets resultat

20222.123.941 DKK
20211.613.134 DKK
20201.975.974 DKK
20191.452.196 DKK
20181.465.314 DKK
20171.297.870 DKK
20161.164.189 DKK
2015925.254 DKK

Likviditetsgrad

258 %

+18%
God

Afkastningsgrad

38 %

+29%
God

Soliditetsgrad

52 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.154’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

13.023’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

2.639’ DKK

-9%

Tilgodehavende

6.035’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  13.023’
  -9.771’
  -505’
  -
  2.747’
  -
  -17’
  -
  -17’
  2.730’
  -
  2.730’
  -
  2.124’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  900’
  900’
  83’
  40’
  -
  123’
  -
  -
  96’
  96’
  1.120’
  -
  3.053’
  -
  -
  2’
  6.035’
  7.154’
  750’
  949’
  2.000’
  -
  3.699’
  -
  3.699’
  817’
  817’
  -
  -
  -
  298’
  298’
  -
  -
  458’
  -
  285’
  1.424’
  2.340’
  7.154’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 10.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Svendborgvej 83 · DK-5260 Odense S 14.09.2023
Svendborgvej 83 · DK-5260 Odense S 25.11.2020 13.09.2023
Svendborgvej 83 · DK-5260 Odense S 26.09.2017 24.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 10.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-22 22.11.2019
2015-12-30 30.12.2015 21.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
750.000 DKK 30.12.2015
500.000 DKK 10.06.2015 29.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse. 10.06.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Kenneth Jørgensen 22.11.2019 30.12.2021
Mathias Lundsfryd Bendiksen 08.11.2018
Leif Åhl Petersen 05.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Leif Åhl Petersen 05.02.2016
Jan Grevelund 10.06.2015 05.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Jørgensen 30.12.2015
Leif Åhl Petersen 10.06.2015
Jan Grevelund 10.06.2015 11.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Svendborgvej 83
5260 Odense S

CVR

36923318

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10. juni 2015

P-nummer

1020488057

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lap@rogr.dk

Telefon

66121112

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive statsautoriseret revisionsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

750.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

16

Reklamebeskyttelse

Nej