MBJ Cool ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 1972
 • CVR 39884216

Virksomheden MBJ Cool ApS befinder sig i branchen "Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 30. august 1972 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -508.100 DKK, mens den i 2020 var på 66.885.166 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.846.109 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mogens Saugmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6.846’ DKK

+281%

Egenkapital

36.596’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-943’ DKK

+60%

Årets resultat

20216.846.109 DKK
2020-3.787.714 DKK
2019-2.176.797 DKK
2018-11.698.564 DKK
20172.530.620 DKK
20164.667.855 DKK
20154.585.528 DKK
20145.340.353 DKK
20133.751.983 DKK

Likviditetsgrad

351 %

+115%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+45%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

+47%
God

Overskudsgrad

-

Balance

51.135’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-508’ DKK

-101%

Gældsforpligtelser

14.539’ DKK

-55%

Tilgodehavende

51.099’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -508’
  -583’
  -
  -
  -1.092’
  215’
  -67’
  -
  148’
  -943’
  -
  -943’
  -
  6.846’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  36’
  -
  -
  -
  1.560’
  4.353’
  51.099’
  51.135’
  8.600’
  17.676’
  10.320’
  -
  36.596’
  -
  36.596’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  728’
  14.539’
  51.135’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MBJ Cool ApS 25.03.2022
MBJ Cool A/S 28.10.2021 24.03.2022
COOL GRAY A/S 16.04.2009 27.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksberg Alle 18 · DK-1820 Frederiksberg C 05.04.2022
Frederiksberg Alle 18 · DK-1820 Frederiksberg C 18.03.2022 04.04.2022
Kirkebjerg Parkvej 12 · DK-2605 Brøndby 16.12.2021 17.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 01.11.2021
181200 Anden trykning 01.01.2008 31.10.2021
222210 Bogtrykkerier og offsettrykkerier 30.08.1972 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-25 25.03.2022
2021-10-28 28.10.2021 24.03.2022
2020-06-23 23.06.2020 27.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
8.600.000 DKK 28.10.2021
10.000.000 DKK 15.11.2007 27.10.2021
3.000.000 DKK 23.11.1998 14.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. 30.03.2022
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af et medlem af direktionen i forening med et medlem af bestyrelsen. 23.06.2020 29.03.2022
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af den samlede direktion. 11.06.2020 22.06.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bjarne Spellerberg 13.12.2016 25.03.2022
Jens Erik Karlskov Jensen 26.11.2009 11.04.2016
Jens Heimburger 26.11.2009 11.04.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Saugmann 25.03.2022
Brian Hindse 25.03.2022
Brian Hindse 01.02.2019 01.02.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
CRS INTERNATIONAL ApS 21.06.2021
BHJ COOL A/S 21.06.2021
MB COOL A/S 21.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Saugmann 30.08.1972
Brian Hindse 30.08.1972 20.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MBJ Cool ApS

Frederiksberg Alle 18
1820 Frederiksberg C

CVR

39884216

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 1972

P-nummer

1001788876

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

774000
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

50601054

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed samt virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

8.600.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Stiftere

-