TDEV.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. sep. 2018
 • CVR 39858614

Virksomheden TDEV.dk ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Korsør. De blev etableret i 10. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 159.780 DKK, mens den i 2022 var på 185.424 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.299 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Søren Timmerman.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7’ DKK

-95%

Egenkapital

51’ DKK

-51%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

-95%

Årets resultat

20237.299 DKK
2022142.099 DKK
2021132.113 DKK
2020-2.784 DKK
2019-10.514 DKK

Likviditetsgrad

275 %

+22%
God

Afkastningsgrad

12 %

God

Soliditetsgrad

64 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

-57%

Bruttofortjeneste

160’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

80’ DKK

-57%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  160’
  -150’
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  -2’
  7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  0
  64’
  80’
  80’
  40’
  11’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  8’
  19’
  29’
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TDEV.dk ApS 21.01.2021
Timmerman Development IVS 10.09.2018 20.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Mælkevej 4 · DK-4220 Korsør 10.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 10.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-21 21.01.2021
2019-08-22 22.08.2019 20.01.2021
2018-09-10 10.09.2018 21.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.01.2021
9.000 DKK 22.08.2019 20.01.2021
8.000 DKK 10.09.2018 21.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Søren Timmerman 10.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Timmerman 10.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TDEV.dk ApS

Mælkevej 4
4220 Korsør

CVR

39858614

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. september 2018

P-nummer

1023950703

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

st@dynado.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling, salg og drift af it-software.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-