S TIMMERMAN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jan. 2015
 • CVR 36493089

Virksomheden S TIMMERMAN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Korsør. De blev etableret i 16. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.630 DKK, mens den i 2022 var på 443.675 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 359.727 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

360’ DKK

-18%

Egenkapital

948’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

358’ DKK

-19%

Årets resultat

2023359.727 DKK
2022439.405 DKK
2021613.134 DKK
2020158.165 DKK
2019358.538 DKK
2018-83.746 DKK
2017325.645 DKK
2016-6.678 DKK

Likviditetsgrad

320 %

+68%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

958’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-102%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  2’
  358’
  -
  358’
  -2’
  360’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  924’
  924’
  -
  -
  2’
  -
  13’
  34’
  958’
  50’
  166’
  175’
  -
  948’
  -
  948’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  2’
  11’
  958’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S TIMMERMAN HOLDING ApS 16.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Mælkevej 4 · DK-4220 Korsør 16.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 16.01.2015 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-16 16.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 16.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Søren Timmerman 16.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Timmerman 16.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S TIMMERMAN HOLDING ApS

Mælkevej 4
4220 Korsør

CVR

36493089

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. januar 2015

P-nummer

1020072683

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-