Robnor ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2018
 • CVR 39711923

Virksomheden Robnor ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 4. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -20.294 DKK, mens den i 2022 var på -27.792 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.784 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

-340%

Egenkapital

-221’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-24’ DKK

-340%

Årets resultat

2023-23.784 DKK
2022-5.409 DKK
2021-89.162 DKK
2020-46.063 DKK
2019-54.504 DKK
2018-

Likviditetsgrad

8 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-1.146 %

-140%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

19’ DKK

-53%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

+27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -
  15’
  -19’
  -
  -3’
  -24’
  -
  -24’
  -
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  2’
  19’
  19’
  50’
  -271’
  -
  -
  -221’
  -
  -221’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  222’
  -
  -
  -
  -
  -
  240’
  19’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Robnor ApS 04.07.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Forskerparken 10 · DK-5230 Odense M 04.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 04.07.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-07-04 04.07.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.07.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 04.07.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ole Kristian Rugland 01.02.2023
Atle Rettedal 04.07.2018
Pelle Andersson 04.07.2018 27.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Ole Kristian Rugland 01.02.2023
Atle Rettedal 27.06.2022
Atle Rettedal 27.06.2022 31.01.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kjell Oppedal 04.07.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Robnor ApS

Forskerparken 10
5230 Odense M

CVR

39711923

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2018

P-nummer

1023779710

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at producere og sælge industrielle robotløsninger, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Stiftere

-

Revisor

-