OJ NMR Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2018
 • CVR 39708272

Virksomheden OJ NMR Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 6. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 6.700 DKK, mens den i 2020 var på -27.680 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -63.677 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-64’ DKK

+4%

Egenkapital

-126’ DKK

-102%

Omsætning

-

Resultat før skat

-73’ DKK

-10%

Årets resultat

2021-63.677 DKK
2020-66.225 DKK
2019-46.280 DKK

Likviditetsgrad

76 %

+140%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-1 %

+30%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

9.505’ DKK

+190%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

+124%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.338’ DKK

+593%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  43’
  -73’
  -50’
  -80’
  -73’
  -
  -73’
  -9’
  -64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  2.167’
  2.167’
  -
  -
  -
  7.201’
  107’
  7.338’
  9.505’
  50’
  -176’
  -
  -
  -126’
  -
  -126’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.245’
  -
  -
  -
  -
  7.386’
  9.631’
  9.505’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OJ NMR Holding ApS 06.07.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ingridsvej 23 · DK-9000 Aalborg 06.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.07.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-30 30.09.2019
2018-07-06 06.07.2018 29.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.07.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.07.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ole Nørgaard Jensen 06.07.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Martin Nørgaard Mindorf 10.10.2019
Anders Nørgaard Mindorf 10.10.2019
Adeline Alexie Tissot Jensen 10.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Nørgaard Jensen 06.07.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OJ NMR Holding ApS

Ingridsvej 23
9000 Aalborg

CVR

39708272

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2018

P-nummer

1023776630

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller