Valeos Pharma A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 3. jul. 2018
 • CVR 39696614

Virksomheden Valeos Pharma A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af farmaceutiske råvarer" og har adresse i Holeby. De blev etableret i 3. juli 2018 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.379.088 DKK, mens den i 2020 var på -1.276.838 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.408.155 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peter Frederik Andreasen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Kristian Moltke.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6.408’ DKK

-276%

Egenkapital

16.532’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8.209’ DKK

-278%

Årets resultat

2021-6.408.155 DKK
2020-1.704.956 DKK
2019-251.275 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-15 %

-67%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

33 %

+620%
God

Overskudsgrad

-

Balance

49.945’ DKK

+124%

Bruttofortjeneste

-3.379’ DKK

-165%

Gældsforpligtelser

33.408’ DKK

+41%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3.379’
  -4.014’
  -20’
  -
  -7.413’
  -
  -797’
  -
  -797’
  -8.209’
  -
  -8.209’
  -
  -6.408’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  2’
  161’
  -
  40.469’
  -
  -
  -
  334’
  40.803’
  -
  -
  -
  1.816’
  5.359’
  -
  49.945’
  515’
  15.877’
  -
  -
  16.532’
  -
  16.532’
  6’
  6’
  -
  -
  -
  147’
  31.108’
  -
  -
  -
  -1.807’
  1.585’
  -
  2.300’
  49.945’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Valeos Pharma A/S 04.07.2022
Valeos A/S 10.03.2020 03.07.2022
Valeos ApS 18.11.2019 09.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Østervej 2 · DK-4960 Holeby 03.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
211000 Fremstilling af farmaceutiske råvarer 03.07.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-14 14.12.2022
2022-07-04 04.07.2022 13.12.2022
2021-11-25 25.11.2021 03.07.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
514.811 DKK 25.11.2021
481.328 DKK 07.07.2021 24.11.2021
432.653 DKK 15.04.2021 06.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. 12.03.2020
Virksomheden tegnes af en direktør 03.07.2018 11.03.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Kristian Schrøder Hart-Hansen 04.07.2022
Peter Frederik Andreasen 11.10.2021
Glenn Steven Nielsen 15.04.2021 04.07.2022

Direktører

Navn Fra Til
Farzad Jahanshahi 07.03.2022 07.03.2022
Peter Frederik Andreasen 07.03.2022
Peter Frederik Andreasen 06.10.2021 22.11.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
A. Rosen Holding ApS 26.04.2021
Henriksholm 2018 ApS 26.04.2021
MSG Capital APS 26.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Frederik Andreasen 03.07.2018 11.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Valeos Pharma A/S

Østervej 2
4960 Holeby

CVR

39696614

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

3. juli 2018

P-nummer

1023762761

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Valeos A/S

Branchekode

211000
Fremstilling af farmaceutiske råvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20651018

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at dyrke medicinsk cannabis og hermed beslægtede produkter og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

514.811 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Ja