EM Holding, Silkeborg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2018
 • CVR 39641038

Virksomheden EM Holding, Silkeborg ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 12. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.500 DKK, mens den i 2021 var på -7.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 838.613 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

839’ DKK

-49%

Egenkapital

4.571’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

844’ DKK

-49%

Årets resultat

2022838.613 DKK
20211.652.874 DKK
20201.250.262 DKK
2019588.664 DKK
2018368.205 DKK

Likviditetsgrad

673 %

-27%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.670’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

664’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  34’
  844’
  -
  844’
  -6’
  839’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.005’
  4.005’
  -
  -
  -
  -
  5’
  664’
  4.670’
  50’
  712’
  59’
  -
  4.571’
  -
  4.571’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  93’
  99’
  4.670’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EM Holding, Silkeborg ApS 12.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Borresøvej 31F · DK-8600 Silkeborg 05.01.2021
Fyrreskoven 7 · DK-8600 Silkeborg 12.06.2018 04.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-12 12.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 12.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Elsemarie Østergaard 12.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elsemarie Østergaard 12.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EM Holding, Silkeborg ApS

Borresøvej 31
8600 Silkeborg

CVR

39641038

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2018

P-nummer

1023699687

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja