IMTRADE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jun. 2018
 • CVR 39638487

Virksomheden IMTRADE ApS befinder sig i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 13. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 27.839 DKK, mens den i 2022 var på 96.090 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 21.276 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

21’ DKK

-71%

Egenkapital

218’ DKK

+11%

Omsætning

651’ DKK

-16%

Resultat før skat

27’ DKK

-71%

Årets resultat

202321.276 DKK
202273.066 DKK
202135.205 DKK
202026.929 DKK
201911.064 DKK

Likviditetsgrad

145 %

+1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-71%
Svag

Soliditetsgrad

30 %

+10%
God

Overskudsgrad

4 %

-65%
Tilfredsst.

Balance

725’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

28’ DKK

-71%

Gældsforpligtelser

507’ DKK

-3%

Tilgodehavende

725’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  651’
  28’
  -
  -
  623’
  28’
  -
  -1’
  -
  -1’
  27’
  -
  27’
  -6’
  21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  483’
  66’
  -
  -
  176’
  725’
  725’
  50’
  168’
  -
  -
  218’
  -
  218’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  501’
  725’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IMTRADE ApS 13.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Assendløsevejen 80 · DK-4130 Viby Sjælland 08.11.2021
Assendløsevejen 80 · DK-4130 Viby Sjælland 13.06.2018 07.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 13.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-13 13.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Bo Mikael Nielsen 13.06.2018
Ivan Manniche 13.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ivan Manniche 13.06.2018
Bo Mikael Nielsen 13.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IMTRADE ApS

Assendløsevejen 80
4130 Viby Sjælland

CVR

39638487

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juni 2018

P-nummer

1023696998

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479900
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

im.trade18@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe og sælge hundebure og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-