IM Holding 2018 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2018
 • CVR 39636387

Virksomheden IM Holding 2018 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 12. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.500 DKK, mens den i 2021 var på -3.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.033 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

-17%

Egenkapital

68’ DKK

+239%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

28’ DKK

-17%

Årets resultat

202228.033 DKK
202133.600 DKK
2020-6.809 DKK
2019-7.718 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-9 %

-78%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

+113%
God

Overskudsgrad

-

Balance

98’ DKK

+59%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-183%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  98’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  40’
  -26’
  -
  -
  68’
  -
  68’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  30’
  98’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IM Holding 2018 ApS 14.10.2021
IM Holding 2018 IvS 12.06.2018 13.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Assendløsevejen 43 · DK-4130 Viby Sjælland 08.11.2021
Assendløsevejen 43 · DK-4130 Viby Sjælland 12.06.2018 07.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.06.2018
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 12.06.2018 12.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021
2018-06-12 12.06.2018 13.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021
1.000 DKK 12.06.2018 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 12.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ivan Manniche 13.06.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Ivan Manniche 13.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ivan Manniche 12.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IM Holding 2018 ApS

Assendløsevejen 43
4130 Viby Sjælland

CVR

39636387

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2018

P-nummer

1023693611

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

im.trade18@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitaleandele, foretage formueforøgende investeringer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-