Hvam Consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2018
 • CVR 39573156

Virksomheden Hvam Consult ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kjellerup. De blev etableret i 15. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.241 DKK, mens den i 2021 var på -6.973 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.585.301 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.585’ DKK

+632%

Egenkapital

4.228’ DKK

+796%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20223.585.301 DKK
2021489.548 DKK
202045.849 DKK
2019119.669 DKK
201819.526 DKK

Likviditetsgrad

1.734 %

+340%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.238’ DKK

+638%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

-133%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

181’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -2’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  3.585’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.058’
  4.058’
  -
  -
  -
  -
  136’
  181’
  4.238’
  40’
  317’
  -
  -
  4.228’
  -
  4.228’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  4.238’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hvam Consult ApS 01.05.2020
Hvam Consult IVS 15.05.2018 30.04.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hybenhaven 13 · DK-8620 Kjellerup 15.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-12 12.12.2022
2020-05-01 01.05.2020 11.12.2022
2018-05-15 15.05.2018 30.04.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.05.2020
10 DKK 15.05.2018 30.04.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 15.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Hvam Jensen 15.05.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Dorthe Dyhr Jensen 04.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorthe Dyhr Jensen 15.05.2018
Morten Hvam Jensen 15.05.2018 03.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hvam Consult ApS

Hybenhaven 13
8620 Kjellerup

CVR

39573156

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2018

P-nummer

1023620525

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten@vvsteknik.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber samt hertil relaterede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-