ipari ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2018
 • CVR 39515237

Virksomheden ipari ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 24. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -40.279 DKK, mens den i 2021 var på -14.999 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -46.346 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-46’ DKK

-160%

Egenkapital

-81’ DKK

-135%

Omsætning

-

Resultat før skat

-59’ DKK

-160%

Årets resultat

2022-46.346 DKK
2021-17.812 DKK
2020-21.223 DKK
2019-14.615 DKK
2018-30.556 DKK

Likviditetsgrad

44 %

-31%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-49 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-66 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

121’ DKK

+103%

Bruttofortjeneste

-40’ DKK

-169%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

88’ DKK

+48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -40’
  -5’
  -13’
  -
  -59’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -59’
  -
  -59’
  -13’
  -46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  27’
  -
  28’
  2’
  88’
  121’
  50’
  -46’
  -
  -
  -81’
  -
  -81’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  155’
  -
  -
  -
  -
  47’
  202’
  121’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ipari ApS 18.12.2023
Recopat ApS 24.04.2018 17.12.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Algade 38 · DK-9000 Aalborg 24.11.2020
Nytorv 18 · DK-9000 Aalborg 24.04.2018 23.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 24.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-18 18.12.2023
2018-04-24 24.04.2018 17.12.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 24.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Marc Eric Münzer 24.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marc Eric Münzer 24.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ipari ApS

Algade 38
9000 Aalborg

CVR

39515237

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2018

P-nummer

1023555391

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Patdownload ApS
 • Patent Download ApS
 • Recopat ApS

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

marc@recopat.com

Telefon

42454472

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-