MinterAI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. nov. 2009
 • CVR 32565573

Virksomheden MinterAI ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 13. november 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.544 DKK, mens den i 2021 var på -21.124 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 568.070 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

568’ DKK

+743%

Egenkapital

748’ DKK

+216%

Omsætning

-

Resultat før skat

557’ DKK

+648%

Årets resultat

2022568.070 DKK
202167.366 DKK
2020-173.961 DKK
2019-476.273 DKK
20189.147 DKK
2017119.482 DKK
201611.160 DKK
201586.073 DKK
2014350.620 DKK
2013320.569 DKK
2012376.127 DKK

Likviditetsgrad

400 %

+132%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+44%
God

Overskudsgrad

-

Balance

823’ DKK

+120%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

299’ DKK

+27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -35’
  -
  -
  -48’
  3’
  -7’
  608’
  604’
  557’
  -
  557’
  -11’
  568’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  524’
  -
  -
  524’
  524’
  -
  -
  281’
  -
  7’
  299’
  823’
  125’
  564’
  59’
  -
  748’
  -
  748’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  823’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MinterAI ApS 24.09.2018
MÜNZER HOLDING ApS 13.11.2009 23.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Algade 38 · DK-9000 Aalborg 24.11.2020
Nytorv 18 · DK-9000 Aalborg 27.05.2018 23.11.2020
Slotspladsen 1B · DK-9000 Aalborg 21.06.2017 26.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.05.2016
999999 Uoplyst 13.11.2009 26.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-24 24.09.2018
2016-05-27 27.05.2016 23.09.2018
2009-11-13 13.11.2009 26.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.11.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 21.06.2017
Selskabet tegnes af direktøren. 13.11.2009 20.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Marc Eric Münzer 13.11.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marc Eric Münzer 16.11.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MinterAI ApS

Algade 38
9000 Aalborg

CVR

32565573

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. november 2009

P-nummer

1015651365

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MÜNZER HOLDING ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

marc@minterai.com

Telefon

42454472

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab via ejerskab af andre selskaber, ikke finansiel investeringsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-