Servicecrew ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. apr. 2018
 • CVR 39496593

Virksomheden Servicecrew ApS befinder sig i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr" og har adresse i Vojens. De blev etableret i 17. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 332.641 DKK, mens den i 2021 var på 676.785 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 184.804 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

185’ DKK

-65%

Egenkapital

1.071’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

269’ DKK

-59%

Årets resultat

2022184.804 DKK
2021529.239 DKK
2020-141.768 DKK
201947.199 DKK
2018401.914 DKK

Likviditetsgrad

268 %

+45%
God

Afkastningsgrad

18 %

-56%
God

Soliditetsgrad

66 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.614’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

333’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.425’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  333’
  -
  -50’
  -
  283’
  -
  -14’
  -
  -14’
  269’
  -
  269’
  -84’
  185’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  189’
  -
  189’
  -
  -
  -
  -
  189’
  -
  1.417’
  -
  -
  7’
  1.425’
  1.614’
  50’
  1.021’
  -
  -
  1.071’
  -
  1.071’
  11’
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  10’
  453’
  532’
  1.614’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Servicecrew ApS 17.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Mølleforte 1 · DK-6500 Vojens 20.10.2018
Mølleforte 1 · DK-6500 Vojens 17.04.2018 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 17.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-17 17.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 17.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Grünberg 17.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Vagtborg Nielsen 17.04.2018
Michael Grünberg 17.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Servicecrew ApS

Mølleforte 1
6500 Vojens

CVR

39496593

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. april 2018

P-nummer

1023533967

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

332000
Installation af industrimaskiner og -udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive servicering af maskiner og anlæg primært indenfor mejeribranchen samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-