STORM Advokatfirma P/S

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 16. apr. 2018
 • CVR 39495937

Virksomheden STORM Advokatfirma P/S befinder sig i branchen "Juridisk bistand" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 16. april 2018 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 18.947.269 DKK, mens den i 2020 var på 8.634.425 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.893.984 DKK.

Medarbejderstaben består af 28 personer, hvor direktionen bl.a. består af Rune Hyllested. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jens Axel Kruchov.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.894’ DKK

+114%

Egenkapital

8.169’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20211.893.984 DKK
2020-13.874.501 DKK
20190 DKK
2018-2.056.812 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

10 %

+119%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

+55%
God

Overskudsgrad

-

Balance

21.807’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

18.947’ DKK

+119%

Gældsforpligtelser

13.638’ DKK

-31%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  18.947’
  -16.557’
  -300’
  -
  2.090’
  23’
  -219’
  -
  -196’
  -
  -
  -
  -
  1.894’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  124’
  124’
  282’
  352’
  -
  634’
  -
  -
  -
  1.365’
  2.123’
  -
  1.584’
  -
  344’
  208’
  -
  21.807’
  6.060’
  2.012’
  -
  -
  8.169’
  -
  8.169’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.773’
  -
  -
  2.022’
  -
  322’
  9.521’
  11.865’
  21.807’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STORM Advokatfirma P/S 16.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Tankedraget 7 · DK-9000 Aalborg 16.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
691000 Juridisk bistand 16.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-20 20.11.2020
2018-04-16 16.04.2018 19.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
6.060.000 DKK 20.11.2020
6.000.000 DKK 16.04.2018 19.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse 16.04.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Shapol Nejad Enggaard 16.04.2018
Mikkel Anker Pedersen 16.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Rune Hyllested 16.04.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Anker Pedersen 28.05.2021
Rune Hyllested 20.11.2020
Shapol Nejad Enggaard 20.11.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Axel Kruchov 16.04.2018 25.06.2020
Rune Hyllested 16.04.2018 19.11.2020
Shapol Nejad Enggaard 16.04.2018 19.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STORM Advokatfirma P/S

Tankedraget 7
9000 Aalborg

CVR

39495937

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

16. april 2018

P-nummer

1023533347

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

691000
Juridisk bistand

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@stormadvokatfirma.dk

Telefon

72301205

Formål

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

6.060.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

28

Reklamebeskyttelse

Nej