HK Udvikling ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2018
 • CVR 39470543

Virksomheden HK Udvikling ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 5. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -58.022 DKK, mens den i 2022 var på -29.090 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.027.836 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.028’ DKK

> +999%

Egenkapital

2.958’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.028’ DKK

> +999%

Årets resultat

20233.027.836 DKK
2022-33.821 DKK
2021-63.365 DKK
2020-18.631 DKK
2019-2.511 DKK
2018-2.000 DKK

Likviditetsgrad

1.258 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+752%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.156’ DKK

+545%

Bruttofortjeneste

-58’ DKK

-99%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.502’ DKK

+445%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -58’
  -
  -
  -
  -58’
  3’
  -24’
  -
  -21’
  3.028’
  -
  3.028’
  -
  3.028’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  655’
  655’
  -
  -
  -
  2.226’
  276’
  2.502’
  3.156’
  50’
  1.908’
  1.000’
  -
  2.958’
  -
  2.958’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  199’
  3.156’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HK Udvikling ApS 29.07.2019
Niels Ebbesens Gade 3 Aps 05.04.2018 28.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Carl Nielsens Vej 5 · DK-8920 Randers NV 05.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 05.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-18 18.05.2022
2019-07-29 29.07.2019 17.05.2022
2018-04-05 05.04.2018 28.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 05.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Krishan Suresh Larsen 05.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Krishan Suresh Larsen 05.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HK Udvikling ApS

Carl Nielsens Vej 5
8920 Randers NV

CVR

39470543

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2018

P-nummer

1023504584

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

krishan.larsen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er erhvervelse, udvikling, udlejning, administration og salg af fast ejendom samt herunder beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-