7997 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2018
 • CVR 39469723

Virksomheden 7997 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 5. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.875 DKK, mens den i 2022 var på -2.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.865 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+21%

Egenkapital

40’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+21%

Årets resultat

2023-1.865 DKK
2022-2.373 DKK
2021-2.285 DKK
2020-1.582 DKK
2019-1.714 DKK
2018-147 DKK

Likviditetsgrad

81 %

-4%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

44 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

92’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

42’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  0
  -
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  42’
  42’
  92’
  50’
  -10’
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  52’
  92’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
7997 Holding ApS 10.05.2023
Krishans Holding ApS 05.04.2018 09.05.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Carl Nielsens Vej 5 · DK-8920 Randers NV 05.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-10 10.05.2023
2018-04-05 05.04.2018 09.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 05.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Krishan Suresh Larsen 05.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Krishan Suresh Larsen 05.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

7997 Holding ApS

Carl Nielsens Vej 5
8920 Randers NV

CVR

39469723

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2018

P-nummer

1023503545

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

krishan.larsen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som investeringsselskab at foretage investeringer i kapitalselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-