Smallblock.dk ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2018
 • CVR 39439492

Virksomheden Smallblock.dk ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 26. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -168.551 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Tanis.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-169’ DKK

+16%

Egenkapital

50’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-169’ DKK

+17%

Årets resultat

2022-168.551 DKK
2021-201.672 DKK
2020184.520 DKK
20198.595 DKK
201824.074 DKK

Likviditetsgrad

95 %

-2%
Svag

Afkastningsgrad

-18 %

+15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

6 %

-21%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

853’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

763’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -122’
  -30’
  -
  -152’
  -
  -16’
  -
  -16’
  -169’
  -
  -169’
  -
  -169’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  30’
  30’
  -
  60’
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  90’
  40’
  -
  -
  695’
  28’
  763’
  853’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  -
  -
  371’
  -
  803’
  853’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Smallblock.dk ApS 15.08.2018 26.02.2024
UPZ ApS 26.03.2018 14.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
E Christensens Vej 6 · DK-7430 Ikast 12.01.2019 26.02.2024
Ternevej 10 · DK-7430 Ikast 26.03.2018 11.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 21.01.2019 26.02.2024
620100 Computerprogrammering 26.03.2018 20.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-09-08 08.09.2022 26.02.2024
2018-09-06 06.09.2018 07.09.2022
2018-08-15 15.08.2018 05.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.03.2018 26.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 08.09.2022 24.01.2024
Selskabet tegnes af direktøren. 26.03.2018 11.07.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Tanis 08.09.2022 24.01.2024
Jacob Tanis 08.09.2022
Celalettin Tanis 24.06.2021 11.07.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Deniz Tanis 01.10.2019
Deniz Tanis 01.10.2019 26.02.2024
Leyla Tanis 26.03.2018 01.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Smallblock.dk ApS

E Christensens Vej 6
7430 Ikast

CVR

39439492

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2018

P-nummer

1023469401

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle software, hjemmesider og webshops.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-