UPZ Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2018
 • CVR 39439131

Virksomheden UPZ Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 23. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -208.510 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-209’ DKK

0%

Egenkapital

53’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-209’ DKK

0%

Årets resultat

2022-208.510 DKK
2021-208.510 DKK
2020184.379 DKK
20195.279 DKK
201821.734 DKK

Likviditetsgrad

80 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

45 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

116’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

51’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -3’
  -202’
  -205’
  -209’
  -
  -209’
  -
  -209’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  -
  -
  66’
  66’
  -
  -
  48’
  -
  -
  51’
  116’
  50’
  -13’
  -
  -
  53’
  -
  53’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  63’
  116’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UPZ Holding ApS 23.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ternevej 10 · DK-7430 Ikast 23.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-06 06.09.2018
2018-03-23 23.03.2018 05.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Tanis 01.07.2022
Celalettin Tanis 24.06.2021 01.07.2022
Busra Anik Firouzi 06.09.2018 24.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Deniz Tanis 01.10.2019
Leyla Tanis 23.03.2018 01.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UPZ Holding ApS

Ternevej 10
7430 Ikast

CVR

39439131

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2018

P-nummer

1023468790

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i underliggende datterselskaber og investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-