NGF Partnership K/S

NORMAL
 • K/S
 • Etableret 28. feb. 2018
 • CVR 39376989

Virksomheden NGF Partnership K/S befinder sig i branchen "Fremstilling af gas" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 28. februar 2018 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -664.000 DKK, mens den i 2022 var på 164.503.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.872.720.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af NGF General Partner ApS.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10.872.720’ DKK

> +999%

Egenkapital

19.367’ DKK

-98%

Omsætning

-

Resultat før skat

10.872.720’ DKK

> +999%

Årets resultat

202310.872.720.000 DKK
2022-361.286.000 DKK
2021216.513.000 DKK
2020-67.134.000 DKK
2019-59.277.000 DKK
2018170.725.000 DKK

Likviditetsgrad

3.184 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+331%
God

Overskudsgrad

-

Balance

19.995’ DKK

-99%

Bruttofortjeneste

-664’ DKK

-100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19.995’ DKK

-98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -664’
  -101.491’
  -
  -
  -
  199’
  -860’
  10.975.536’
  10.974.875’
  10.872.720’
  -
  10.872.720’
  -
  10.872.720’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  19.950’
  19.995’
  19.995’
  -
  19.367’
  -
  -
  19.367’
  -
  19.367’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  444’
  -
  628’
  19.995’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NGF Partnership K/S 28.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Sundkrogsgade 5 · DK-2100 København Ø 25.04.2024
Sundkrogsgade 5 · DK-2100 København Ø 01.03.2023 24.04.2024
Ørbækvej 260 · DK-5220 Odense SØ 15.11.2021 28.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
352100 Fremstilling af gas 19.03.2018
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.02.2018 18.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-13 13.03.2018
2018-02-28 28.02.2018 12.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. 28.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
NGF General Partner ApS 28.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Hvelplund 13.03.2018
Kim Kragelund 13.03.2018 28.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NGF Partnership K/S

Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

CVR

39376989

Virksomhedstype

Kommanditselskab

Stiftet

28. februar 2018

P-nummer

1023396781

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

352100
Fremstilling af gas

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Kommanditselskabets formål er at investere i, føre tilsyn med, overvåge og styre projekter og selskaber, hvis formål er produktion af biogas og andre dertil relaterede aktiviteter, herunder andre typer vedvarende energi, samt al virksomhed, der har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej