Regndans ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. feb. 2018
 • CVR 39352559

Virksomheden Regndans ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 20. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 902.614 DKK, mens den i 2022 var på 1.460.220 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -66.003 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mark Hoppe.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-66’ DKK

-112%

Egenkapital

-140’ DKK

-89%

Omsætning

-

Resultat før skat

-66’ DKK

-112%

Årets resultat

2023-66.003 DKK
2022530.334 DKK
2021-677.607 DKK
2020169.254 DKK
201922.127 DKK
2018-68.327 DKK

Likviditetsgrad

51 %

-40%
Svag

Afkastningsgrad

-39 %

-132%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-95 %

-471%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

147’ DKK

-67%

Bruttofortjeneste

903’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

147’ DKK

-67%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  903’
  -960’
  -
  -
  -58’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -66’
  -
  -66’
  -
  -66’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  138’
  147’
  147’
  40’
  -180’
  -
  -
  -140’
  -
  -140’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  287’
  147’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Regndans ApS 14.01.2021
Regndans IVS 20.02.2018 13.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbro 13 · DK-5000 Odense C 27.02.2024
Kochsgade 31D · DK-5000 Odense C 11.10.2023 26.02.2024
Kochsgade 31D · DK-5000 Odense C 17.06.2022 10.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 20.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-14 14.01.2021
2018-02-20 20.02.2018 13.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.01.2021
2 DKK 20.02.2018 13.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 20.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mark Hoppe 20.02.2018
Jonas Deibjerg Rasmussen 20.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mark Hoppe 20.02.2018
Jonas Deibjerg Rasmussen 20.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Regndans ApS

Vesterbro 13
5000 Odense C

CVR

39352559

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. februar 2018

P-nummer

1023369830

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Peoplemade ApS
 • TinyElephant ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hej@regndans.dk

Telefon

51685180

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af ydelser på konsulentbasis, herunder udarbejdelse af kultur, formål, strategi og lignende ydelser for organisationer samt styring af implementeringsprocesser og anden hermed beslægtet aktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller