M. Hoppe Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. feb. 2018
 • CVR 39335255

Virksomheden M. Hoppe Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 13. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -644 DKK, mens den i 2021 var på -79.989 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -72 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

-2’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+100%

Årets resultat

2022-72 DKK
2021-80.522 DKK
202083.116 DKK
2019-1.440 DKK
2018-2.600 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+99%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  1’
  0
  -
  1’
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -42’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. Hoppe Holding ApS 14.01.2021
M. Hoppe Holding IVS 13.02.2018 13.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbro 67 · DK-5000 Odense C 19.10.2021
Vesterbro 67 · DK-5000 Odense C 13.02.2018 18.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-14 14.01.2021
2018-02-13 13.02.2018 13.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.01.2021
1 DKK 13.02.2018 13.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 13.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mark Hoppe 13.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mark Hoppe 13.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. Hoppe Holding ApS

Vesterbro 67
5000 Odense C

CVR

39335255

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. februar 2018

P-nummer

1023349554

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-