Econominds ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2018
 • CVR 39319713

Virksomheden Econominds ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 8. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20202.266 DKK
2019-32.927 DKK
20184.026 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  50’
  -50’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Econominds ApS 08.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Forchhammersvej 31 · DK-1920 Frederiksberg C 03.01.2019
Forchhammersvej 31 · DK-1920 Frederiksberg C 08.02.2018 02.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 08.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-08 08.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 08.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Søe Feldung 08.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Søe Feldung 08.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Econominds ApS

Forchhammersvej 31
1920 Frederiksberg C

CVR

39319713

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2018

P-nummer

1023331361

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten@econominds.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med økonomistyring og digitalisering.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-