Econominds Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2018
 • CVR 39319063

Virksomheden Econominds Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 8. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -48.560 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-49’ DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-49’ DKK

Årets resultat

2022-48.560 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-1.440 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -49’
  -
  -49’
  -
  -49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Econominds Holding ApS 08.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Forchhammersvej 31 · DK-1920 Frederiksberg C 03.01.2019
Forchhammersvej 31 · DK-1920 Frederiksberg C 08.02.2018 02.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-08 08.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 08.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Søe Feldung 08.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Søe Feldung 08.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Econominds Holding ApS

Forchhammersvej 31
1920 Frederiksberg C

CVR

39319063

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2018

P-nummer

1023330748

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten@econominds.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-