Tekvice Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2018
 • CVR 39297744

Virksomheden Tekvice Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 30. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 46.793 DKK, mens den i 2022 var på 54.632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.396 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-36’ DKK

-142%

Egenkapital

22’ DKK

-62%

Omsætning

-

Resultat før skat

-46’ DKK

-138%

Årets resultat

2023-36.396 DKK
2022-15.065 DKK
202114.220 DKK
2020-29.207 DKK
2019-25.330 DKK
2018-45.829 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-35%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-17%
Svag

Soliditetsgrad

1 %

-61%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.556’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

47’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  47’
  -
  -14’
  -
  33’
  0
  -79’
  -
  -79’
  -46’
  -
  -46’
  -10’
  -36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.514’
  -
  -
  -
  -
  1.514’
  -
  -
  -
  -
  21’
  43’
  1.556’
  50’
  -28’
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  512’
  -
  -
  -6’
  -
  -
  1.534’
  1.556’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tekvice Ejendomme ApS 30.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Tornelundsvej 13 · DK-4690 Haslev 30.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-30 30.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 30.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
John Frede Nielsen 30.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Frede Nielsen 30.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tekvice Ejendomme ApS

Tornelundsvej 13
4690 Haslev

CVR

39297744

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2018

P-nummer

1023306871

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tekvice@tekvice.dk

Telefon

22113513

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og udlejning af ejendomme og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-