Tekvice Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2018
 • CVR 39289237

Virksomheden Tekvice Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 29. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.129 DKK, mens den i 2022 var på -11.317 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.714 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

+49%

Egenkapital

1.626’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

46’ DKK

+57%

Årets resultat

202345.714 DKK
202230.700 DKK
202188.449 DKK
2020257.904 DKK
20197.220 DKK
2018295.034 DKK

Likviditetsgrad

515 %

+266%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.731’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

540’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  17’
  -4’
  -
  13’
  46’
  -
  46’
  0
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.190’
  1.190’
  -
  -
  -
  -
  4’
  540’
  1.731’
  50’
  1.228’
  100’
  -
  1.626’
  -
  1.626’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  105’
  1.731’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tekvice Holding ApS 29.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Tornelundsvej 13 · DK-4690 Haslev 29.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-29 29.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 29.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
John Frede Nielsen 29.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Frede Nielsen 29.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tekvice Holding ApS

Tornelundsvej 13
4690 Haslev

CVR

39289237

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2018

P-nummer

1023297252

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tekvice@tekvice.dk

Telefon

22113513

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed efter ledelsens nærmere bestemmelser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-