SILHORKO-EUROWATER A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 9. jan. 1937
 • CVR 39176513

Virksomheden SILHORKO-EUROWATER A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n." og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 9. januar 1937 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 105.599.000 DKK, mens den i 2021 var på 15.991.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.847.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 205 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Buhl. I bestyrelsen sidder 8 personer, som ledes af bestyrelsesformand Stephane Laurent Gilles Simonetta.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14.847’ DKK

+246%

Egenkapital

226.897’ DKK

+6%

Omsætning

251.961’ DKK

+580%

Resultat før skat

14.535’ DKK

+275%

Årets resultat

202214.847.000 DKK
20214.287.000 DKK
202018.979.000 DKK
201937.671.000 DKK
201831.754.000 DKK
201725.057.000 DKK
201622.216.000 DKK
201525.160.000 DKK
201427.868.000 DKK
201325.817.000 DKK

Likviditetsgrad

129 %

-6%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-250%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

58 %

-17%
God

Overskudsgrad

-3 %

+35%
Svag

Balance

391.350’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

105.599’ DKK

+560%

Gældsforpligtelser

155.985’ DKK

Tilgodehavende

198.894’ DKK

+61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  251.961’
  105.599’
  -108.513’
  -4.515’
  27.996’
  -7.429’
  1.423’
  -910’
  21.451’
  21.964’
  14.535’
  -
  14.535’
  -312’
  14.847’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  15.930’
  15.930’
  -
  -
  3.663’
  32.945’
  143.505’
  -
  -
  143.581’
  192.456’
  73.313’
  31.432’
  72.724’
  3.292’
  4.927’
  198.894’
  391.350’
  2.914’
  118.053’
  -
  -
  226.897’
  -
  226.897’
  3.221’
  8.468’
  -
  -
  -
  -
  1.371’
  135.232’
  -
  618’
  -5.736’
  5.646’
  7.044’
  154.614’
  391.350’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SILHORKO-EUROWATER A/S 04.06.2003
SILHORKO/EUROWATER A/S 15.09.1987 03.06.2003
SILHORKO A/S 09.01.1937 14.09.1987

Adresse

Adresse Fra Til
Århusvej 79 · DK-8660 Skanderborg 01.01.2007
Århusvej 79 · DK-8660 Skanderborg 09.01.1937 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 01.01.2008
292490 Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. 09.01.1937 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-29 29.11.2021
2021-07-08 08.07.2021 28.11.2021
2020-10-30 30.10.2020 07.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.914.000 DKK 08.07.2021
3.004.000 DKK 28.10.2020 07.07.2021
3.003.000 DKK 23.10.2020 27.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 30.10.2020
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. 04.06.2003 29.10.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Julián Trascasa Caño 11.10.2022
Niels Herman Møller Jensen 11.10.2022
Francesco Cesare Magri 11.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Francesco Cesare Magri 01.03.2024
Torben Buhl 01.08.2003
Kurt Ludwig Mag. Hufnagl 01.08.2003 01.03.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Richter Rasmussen 13.03.2024
Søren Lund Nielsen 13.03.2024
Ágnes Eszter Pauer 13.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SILHORKO-EUROWATER A/S

Århusvej 79
8660 Skanderborg

CVR

39176513

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

9. januar 1937

P-nummer

1006537110

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • EUROWATER A/S
 • INGENIØRFORRETNINGEN SILHORKO AKTIESELSKAB
 • SILHORKO A/S
 • SILHORKO MILJØTEKNIK A/S

Branchekode

282900
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

87938300

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

2.914.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

205

Reklamebeskyttelse

Ja