Weber Converting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2017
 • CVR 39083604

Virksomheden Weber Converting ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Tommerup. De blev etableret i 3. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 161.313 DKK, mens den i 2021 var på 49.004 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.712 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

29’ DKK

-38%

Egenkapital

63’ DKK

+83%

Omsætning

-

Resultat før skat

37’ DKK

-34%

Årets resultat

202228.712 DKK
202146.232 DKK
2020-13.707 DKK
201951 DKK
20182.129 DKK

Likviditetsgrad

311 %

+114%
God

Afkastningsgrad

37 %

-25%
God

Soliditetsgrad

63 %

+100%
God

Overskudsgrad

-

Balance

101’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

161’ DKK

+229%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

101’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  161’
  -
  -
  -
  38’
  -
  -1’
  -
  -1’
  37’
  -
  37’
  -8’
  29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  101’
  101’
  40’
  23’
  -
  -
  63’
  -
  63’
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  101’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Weber Converting ApS 12.09.2021
Weber Converting IVS 03.11.2017 11.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbro 4 · DK-5690 Tommerup 03.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 03.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-12 12.09.2021
2017-11-03 03.11.2017 11.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.09.2021
10 DKK 03.11.2017 11.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 03.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Oredsen Weber 03.11.2017
Torben Weber 03.11.2017 27.06.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Karsten Oredsen Weber 27.06.2021
WTK Holding ApS 03.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Oredsen Weber 03.11.2017
Torben Weber 03.11.2017 29.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Weber Converting ApS

Østerbro 4
5690 Tommerup

CVR

39083604

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2017

P-nummer

1023016148

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at forhandle og udvikle industriløsninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-