WTK Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2017
 • CVR 39073161

Virksomheden WTK Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tommerup. De blev etableret i 3. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 34.715 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.968 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

23’ DKK

-27%

Egenkapital

21’ DKK

> +999%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

21’ DKK

-22%

Årets resultat

202222.968 DKK
202131.501 DKK
2020-11.540 DKK
2019-12.756 DKK
2018-9.330 DKK

Likviditetsgrad

11 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

-118%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

29 %

+772%
God

Overskudsgrad

-

Balance

72’ DKK

+47%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

+39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -
  29’
  29’
  21’
  -
  21’
  -2’
  23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  3’
  3’
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  -
  63’
  66’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  72’
  40’
  -43’
  -
  -
  21’
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  72’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WTK Holding ApS 12.09.2021
WTK Holding IVS 03.11.2017 11.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbro 4 · DK-5690 Tommerup 03.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-12 12.09.2021
2017-11-03 03.11.2017 11.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.09.2021
10 DKK 03.11.2017 11.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 03.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Oredsen Weber 03.11.2017
Torben Weber 03.11.2017 27.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Oredsen Weber 03.11.2017
Torben Weber 03.11.2017 27.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WTK Holding ApS

Østerbro 4
5690 Tommerup

CVR

39073161

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2017

P-nummer

1023002848

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-