Milk 2 Market Holding aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. okt. 2017
 • CVR 39037203

Virksomheden Milk 2 Market Holding aps befinder sig i branchen "Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer" og har adresse i Jyderup. De blev etableret i 25. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -24.228 DKK, mens den i 2020 var på -19.451 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -138.931 DKK.

I bestyrelsen sidder 8 personer, som ledes af bestyrelsesformand Andreas Hastrup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-139’ DKK

-3%

Egenkapital

-371’ DKK

-60%

Omsætning

-

Resultat før skat

-169’ DKK

-3%

Årets resultat

2021-138.931 DKK
2020-134.431 DKK
2019-74.586 DKK
2018-73.500 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-18 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-43 %

-88%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

873’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

1.095’ DKK

+1%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -24’
  -
  -136’
  24’
  -160’
  2’
  -11’
  -
  -9’
  -169’
  -
  -169’
  -
  -139’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  679’
  679’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  679’
  -
  -
  189’
  4’
  2’
  -
  873’
  50’
  -951’
  -
  -
  -371’
  -
  -371’
  149’
  149’
  -
  -
  -
  1.080’
  1.080’
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  873’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Milk 2 Market Holding aps 25.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bødkervej 5 · DK-4450 Jyderup 24.10.2018
Bødkervej 5 · DK-4450 Jyderup 25.10.2017 23.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 25.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-12 12.11.2020
2017-10-25 25.10.2017 11.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. 24.11.2020
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af selskabets direktør i forening med et bestyrelsesmedlem 25.10.2017 23.11.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ruben Johan Wagenvoort 29.06.2022
Jonathan Matheus Wagenvoort 29.06.2022
Jochem Marinus Johan Wagenvoort 29.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jonathan Matheus Wagenvoort 12.11.2020
Jens Ravnsbæk Andersen 25.10.2017 12.11.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
BASTBJERGGAARD HOLDING ApS 29.06.2022
JMWag B.V. 29.06.2022
Wagenvoort de Greeff B.V. 29.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Ravnsbæk Andersen 25.10.2017 13.06.2021
Allan Gregers Hastrup 25.10.2017 08.05.2018
Dorte Fonnesbech-Wulff 25.10.2017 23.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Milk 2 Market Holding aps

Bødkervej 5
4450 Jyderup

CVR

39037203

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. oktober 2017

P-nummer

1022958875

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • M2M Holding ApS

Branchekode

463300
Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

23225876

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber der som hovedaktivitet driver auktionshus for købere og sælgere af mælkeprodukter samt herudover, efter bestyrelsens skøn, beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja