Michael Bonde Holding Herning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2017
 • CVR 39014173

Virksomheden Michael Bonde Holding Herning ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 1. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.950 DKK, mens den i 2021 var på -7.630 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.175.832 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.176’ DKK

-49%

Egenkapital

22.044’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.173’ DKK

-49%

Årets resultat

20223.175.832 DKK
20216.270.836 DKK
20203.938.365 DKK
20193.637.050 DKK
2018-546.860 DKK
2017407.360 DKK

Likviditetsgrad

251 %

-63%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

24.361’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.808’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  0
  -2’
  3.185’
  3.183’
  3.173’
  -
  3.173’
  -
  3.176’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18.554’
  -
  -
  18.554’
  18.554’
  -
  -
  4.821’
  1’
  60’
  5.808’
  24.361’
  145’
  8.787’
  59’
  -
  22.044’
  -
  22.044’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.507’
  -
  -
  -
  5’
  263’
  2.317’
  24.361’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Michael Bonde Holding Herning ApS 01.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Solvænget 30 · DK-7400 Herning 01.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-01 01.01.2018
2017-10-01 01.10.2017 31.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
144.700 DKK 01.01.2018
50.000 DKK 01.10.2017 31.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Bonde 01.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Bonde 01.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Michael Bonde Holding Herning ApS

Solvænget 30
7400 Herning

CVR

39014173

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2017

P-nummer

1022925098

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

144.700 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller