T&T Huse ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2017
 • CVR 38943375

Virksomheden T&T Huse ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Skjern. De blev etableret i 15. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 276.441 DKK, mens den i 2022 var på 279.716 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.511 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

123’ DKK

-4%

Egenkapital

298’ DKK

+70%

Omsætning

-

Resultat før skat

153’ DKK

-7%

Årets resultat

2023122.511 DKK
2022128.145 DKK
2021138.457 DKK
2020-134.245 DKK
201947.023 DKK
2018-53.817 DKK

Likviditetsgrad

82 %

+565%
Svag

Afkastningsgrad

9 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

+101%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.916’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

276’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

2.618’ DKK

-20%

Tilgodehavende

178’ DKK

+165%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  276’
  -
  -
  -
  276’
  -
  -123’
  -
  -123’
  153’
  -
  153’
  -31’
  123’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.738’
  -
  -
  -
  -
  2.738’
  -
  -
  -
  9’
  69’
  178’
  2.916’
  50’
  167’
  81’
  -
  298’
  -
  298’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.400’
  -
  -
  73’
  31’
  10’
  -
  217’
  2.916’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T&T Huse ApS 15.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Skårupvej 16 · DK-6900 Skjern 15.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 15.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-15 15.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 15.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Brian Thomsen 15.09.2017
Tommy Sinkjær Thomsen 15.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Sinkjær Thomsen 15.09.2017
Brian Thomsen 15.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T&T Huse ApS

Skårupvej 16
6900 Skjern

CVR

38943375

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2017

P-nummer

1022849480

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er opførelse og renovering af boliger til salg eller udlejning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller