BRIAN THOMSEN SPJALD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2007
 • CVR 30895967

Virksomheden BRIAN THOMSEN SPJALD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Spjald. De blev etableret i 24. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -17.169 DKK, mens den i 2022 var på -22.258 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.080 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

-75%

Egenkapital

716’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

40’ DKK

-72%

Årets resultat

202340.080 DKK
2022163.477 DKK
2021581.475 DKK
201944.398 DKK
2018-358.167 DKK
2017457.781 DKK
2016380.011 DKK
2015138.328 DKK
201475.198 DKK
2013-184.855 DKK
2012-76.517 DKK

Likviditetsgrad

156 %

+68%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

74 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

973’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

401’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -42’
  -7’
  40’
  -
  40’
  0
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  359’
  -
  -
  572’
  572’
  -
  -
  -
  -
  32’
  401’
  973’
  125’
  91’
  118’
  -
  716’
  -
  716’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  -
  -
  -
  -
  5’
  257’
  973’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRIAN THOMSEN SPJALD HOLDING ApS 24.09.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Bindesbølvej 4 · DK-6971 Spjald 01.06.2016
Ådraget 4 · DK-6971 Spjald 17.01.2008 31.05.2016
Røjkum Dige 18 · DK-6971 Spjald 24.09.2007 16.01.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 24.09.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-11 11.12.2020
2013-02-14 14.02.2013 10.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.09.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 14.02.2013

Direktører

Navn Fra Til
Brian Thomsen 24.09.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Thomsen 24.09.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRIAN THOMSEN SPJALD HOLDING ApS

Bindesbølvej 4
6971 Spjald

CVR

30895967

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2007

P-nummer

1013642210

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-