Nordic Robotics ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. aug. 2017
 • CVR 38829718

Virksomheden Nordic Robotics ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af computere og ydre enheder" og har adresse i Lystrup. De blev etableret i 2. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.622.012 DKK, mens den i 2020 var på 1.734.839 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 470.534 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Flemming Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

471’ DKK

+29%

Egenkapital

525’ DKK

+40%

Omsætning

-

Resultat før skat

604’ DKK

+29%

Årets resultat

2021470.534 DKK
2020365.497 DKK
20191.849 DKK
2018-42.513 DKK

Likviditetsgrad

221 %

+27%
God

Afkastningsgrad

64 %

+19%
God

Soliditetsgrad

55 %

+28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

959’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

1.622’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

959’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.622’
  -1.009’
  -
  -
  613’
  -
  -9’
  -
  -9’
  604’
  -
  604’
  -133’
  471’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  959’
  959’
  959’
  50’
  75’
  400’
  -
  525’
  -
  525’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  -
  4’
  230’
  434’
  959’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordic Robotics ApS 02.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Koldkilde 37 · DK-8520 Lystrup 02.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
262000 Fremstilling af computere og ydre enheder 02.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-02 02.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 02.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Christensen 02.08.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
F. Christensen Holding ApS 02.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Christensen 02.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordic Robotics ApS

Koldkilde 37
8520 Lystrup

CVR

38829718

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. august 2017

P-nummer

1022717398

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

262000
Fremstilling af computere og ydre enheder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og fabrikation. Selskabet kan desuden efter direktionens bestemmelse påtage sig andre aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-