F. Christensen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jul. 2017
 • CVR 38774964

Virksomheden F. Christensen Holding ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Lystrup. De blev etableret i 5. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 172.041 DKK, mens den i 2022 var på 87.696 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 83.879 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

84’ DKK

-93%

Egenkapital

1.629’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

91’ DKK

-93%

Årets resultat

202383.879 DKK
20221.252.233 DKK
2021470.535 DKK
2020365.497 DKK
20191.849 DKK
2018-42.513 DKK

Likviditetsgrad

65 %

-29%
Svag

Afkastningsgrad

5 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

80 %

+63%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.025’ DKK

-40%

Bruttofortjeneste

172’ DKK

+96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

248’ DKK

-84%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  172’
  -
  -81’
  -
  91’
  -
  0
  -
  0
  91’
  -
  91’
  -7’
  84’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  44’
  -
  1.562’
  215’
  -
  -
  215’
  1.777’
  -
  -
  -
  12’
  235’
  248’
  2.025’
  50’
  1.292’
  122’
  -
  1.629’
  -
  1.629’
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  -
  380’
  2.025’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
F. Christensen Holding ApS 05.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Koldkilde 37 · DK-8520 Lystrup 05.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.10.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.07.2017 30.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-05 05.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 05.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Christensen 05.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Christensen 05.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

F. Christensen Holding ApS

Koldkilde 37
8520 Lystrup

CVR

38774964

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juli 2017

P-nummer

1022625779

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, samt investering i værdipapirer. Selskabet kan desuden efter direktionens bestemmelse påtage sig andre aktiviteter.Selskabet tegnes af en direktør alene.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-