Drop´n ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2017
 • CVR 38789066

Virksomheden Drop´n ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 3. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.980 DKK, mens den i 2022 var på -6.979 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.511 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-14%

Egenkapital

-23’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

+8%

Årets resultat

2023-7.511 DKK
2022-6.593 DKK
2021-23.450 DKK
2020-9.387 DKK
2019-7.180 DKK
2018-9.367 DKK

Likviditetsgrad

14 %

-67%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-626 %

-341%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4’ DKK

-67%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-67%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  4’
  4’
  40’
  -63’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  -
  -
  5’
  -
  27’
  4’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Drop´n ApS 22.09.2021
Drop´n IVS 03.07.2017 21.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbrogade 62 · DK-2100 København Ø 12.02.2018
Willemoesgade 12 · DK-2100 København Ø 14.09.2017 11.02.2018
Willemoesgade 12 · DK-2100 København Ø 03.07.2017 13.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.04.2019
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 03.07.2017 31.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-22 22.09.2021
2017-07-03 03.07.2017 21.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.09.2021
6.000 DKK 03.07.2017 21.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Abdul Jaleel Hamid 03.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Abdul Jaleel Hamid 03.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Drop´n ApS

Østerbrogade 62
2100 København Ø

CVR

38789066

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2017

P-nummer

1022652393

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med internetforretninger, der beskæftiger sig med drop-shipping af blandede produktkategorier samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-