E-Flow ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2017
 • CVR 38787640

Virksomheden E-Flow ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 3. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.110 DKK, mens den i 2021 var på -8.129 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.604 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+89%

Egenkapital

-66’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+93%

Årets resultat

2022-8.604 DKK
2021-80.318 DKK
2020-5.000 DKK
2019-5.625 DKK
2018-6.004 DKK

Likviditetsgrad

17 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-495 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

13’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -3’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  1’
  13’
  13’
  40’
  -106’
  -
  -
  -66’
  -
  -66’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  -
  -
  -1’
  5’
  5’
  79’
  13’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
E-Flow ApS 22.09.2021
E-Flow IVS 03.07.2017 21.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbrogade 62 · DK-2100 København Ø 12.02.2018
Willemoesgade 12 · DK-2100 København Ø 03.07.2017 11.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 03.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-22 22.09.2021
2017-07-03 03.07.2017 21.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.09.2021
6.000 DKK 03.07.2017 21.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Abdul Jaleel Hamid 03.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Abdul Jaleel Hamid 03.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

E-Flow ApS

Østerbrogade 62
2100 København Ø

CVR

38787640

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2017

P-nummer

1022649252

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@jaleelhamid.dk

Telefon

25646434

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-