MPK Consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2017
 • CVR 38765299

Virksomheden MPK Consult ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 1. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.590 DKK, mens den i 2021 var på 21.297 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -68.079 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-68’ DKK

+75%

Egenkapital

-1.031’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-68’ DKK

Årets resultat

2022-68.079 DKK
2021-277.859 DKK
2020-290.743 DKK
2019-277.832 DKK
2018-166.974 DKK

Likviditetsgrad

42 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-111 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

930’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-154%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

830’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -41’
  16’
  -22’
  -68’
  -
  -68’
  -
  -68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  100’
  -
  -
  36’
  774’
  21’
  830’
  930’
  50’
  -1.081’
  -
  -
  -1.031’
  -
  -1.031’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  1.873’
  1.962’
  930’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MPK Consult ApS 01.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Lundtoftevej 135 · DK-2800 Kgs. Lyngby 01.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-01 01.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Paul Klee 01.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Paul Klee 01.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MPK Consult ApS

Lundtoftevej 135
2800 Kgs. Lyngby

CVR

38765299

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2017

P-nummer

1022610062

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MPK International ApS
 • Mind The Mind ApS
 • Seed-Funding.dk ApS
 • SeedFunding ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at beskæftige sig med rådgivning, vejledning, udvikling og bistand til opstart af virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-