MPK Consult Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2017
 • CVR 38765191

Virksomheden MPK Consult Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 1. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.125 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-25%

Egenkapital

-19’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

Årets resultat

2022-3.125 DKK
2021-2.500 DKK
2020-3.192 DKK
2019-53.125 DKK
2018-6.920 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-94 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  50’
  -69’
  -
  -
  -19’
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  3’
  39’
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MPK Consult Holding ApS 01.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Lundtoftevej 135 · DK-2800 Kgs. Lyngby 01.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-01 01.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Paul Klee 01.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Paul Klee 01.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MPK Consult Holding ApS

Lundtoftevej 135
2800 Kgs. Lyngby

CVR

38765191

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2017

P-nummer

1022609897

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-