Tommy Nygaard Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2017
 • CVR 38755943

Virksomheden Tommy Nygaard Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 16. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 381.241 DKK, mens den i 2022 var på 383.014 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.713 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

-67%

Egenkapital

900’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

43’ DKK

-65%

Årets resultat

202333.713 DKK
2022101.103 DKK
202114.755 DKK
20201.529 DKK
201920.912 DKK
2018114.831 DKK
2017168.285 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-74%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-5%
Svag

Soliditetsgrad

9 %

0%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

9.489’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

381’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

8.335’ DKK

+4%

Tilgodehavende

144’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  381’
  -48’
  -131’
  -
  203’
  0
  -160’
  -
  -160’
  43’
  -
  43’
  -9’
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  9.345’
  -
  -
  -
  -
  9.345’
  -
  -
  -
  13’
  132’
  144’
  9.489’
  50’
  850’
  -
  -
  900’
  -
  900’
  254’
  254’
  -
  -
  -
  -
  94’
  8.166’
  -
  -
  -
  8’
  -
  8.241’
  9.489’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tommy Nygaard Ejendomme ApS 16.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
E Christensens Vej 4 · DK-7430 Ikast 16.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 16.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-16 16.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet kan tegnes af en af direktørerne. 16.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Nygaard 16.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Nygaard 16.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tommy Nygaard Ejendomme ApS

E Christensens Vej 4
7430 Ikast

CVR

38755943

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2017

P-nummer

1022594563

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tommy@auto-ikast.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af udlejningsejendomme samt efter direkti-onens opfattelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet kan tegnes af en af direktørerne.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja