Ugilic Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2017
 • CVR 38747967

Virksomheden Ugilic Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 14. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.912 DKK, mens den i 2021 var på -8.438 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.339 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-102%

Egenkapital

203’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-102%

Årets resultat

2022-10.339 DKK
2021658.210 DKK
2020595.746 DKK
2019366.419 DKK
2018-973 DKK
2017-7.526 DKK

Likviditetsgrad

74 %

-7%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

322’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

88’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -13’
  -
  -13’
  -3’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  234’
  -
  -
  234’
  234’
  -
  -
  -
  -
  11’
  88’
  322’
  67’
  136’
  -
  -
  203’
  -
  203’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  114’
  -
  -
  -
  5’
  -
  119’
  322’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ugilic Holding ApS 14.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglegårdsvej 20A · DK-2820 Gentofte 01.07.2021
Stenstykkevej 43 · DK-2650 Hvidovre 14.06.2017 30.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-22 22.08.2017
2017-06-14 14.06.2017 21.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
66.668 DKK 22.08.2017
50.001 DKK 14.06.2017 21.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 14.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nymann Vinther 07.07.2017 02.06.2021
Brian Søgaard 07.07.2017
Martin Ellemann Olesen 14.06.2017 02.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Peter Haugaard 22.08.2017 20.05.2021
Martin Nymann Vinther 14.06.2017 25.11.2022
Brian Søgaard 14.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ugilic Holding ApS

Fuglegårdsvej 20
2820 Gentofte

CVR

38747967

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2017

P-nummer

1022582778

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

66.668 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja